Extra energieopwekking is van groot belang in Nepal. Minder dan de helft van bevolking heeft er toegang tot stroom. Bovendien zijn urenlange stroomstoringen aan de orde van de dag. 18 van de 24 uur zonder elektriciteit is geen uitzondering.

De nieuwe waterkrachtcentrale in de Solu-rivier wil daar iets aan te doen. De centrale wordt gebouwd in het gebied ten zuiden van Mount Everest en is in 2020 klaar voor gebruik. Het project wordt gefinancierd door Triodos Groenfonds.

Dit project levert een belangrijke bijdrage aan een krachtige en positieve toekomst van Nepal
Gerrit-Jan Brunink, Senior Investment Officer Energy & Climate
Gerrit-Jan Brunink, Senior Investment Officer Energy & Climate

Minimale milieu-impact

De negatieve milieu-impact van Lower Solu is voor een waterkrachtproject minimaal, zegt Gerrit-Jan Brunink. Hij is Senior Investment Officer Energy & Climate bij Triodos Investment Management. “Er wordt geen grote dam gebouwd of stuwmeer aangelegd. In plaats daarvan wekt deze “run-of-the-river-waterkrachtcentrale” elektriciteit op door gebruik te maken van het stromende water van de rivier zélf. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de bescherming van de visstand in de rivier.”

Steun aan scholen, schoon drinkwater

De bouw van de waterkrachtcentrale levert veel werkgelegenheid op. In totaal gaat het om zo’n 1.100 banen, waarvan ongeveer de helft voor de mensen uit de regio. Brunink: “Zo geeft het project een duw in de rug aan de lokale economie.”

Project C.V.

Lower Solu

De waterkrachtcentrale in de Solu-rivier in noordoost Nepal vergroot de beschikbare hoeveelheid elektriciteit in het land met bijna 12%. De voorbereidingen voor het project startten in 2008. De centrale wordt in 2020 opgeleverd.

Aanvullend heeft het Lower Solu-project een programma opgesteld om de inkomens van mensen in de regio verder te verbeteren. Brunink: “Dat programma wordt op dit moment uitgevoerd en richt zich vooral op families uit de lagere kasten. Het bestaat onder andere uit het doneren van geiten, varkens en koeien. Bovendien zijn er trainingsprogramma’s op het gebied van efficiënte landbouw.”

Daarnaast ondersteunt het project een aantal basisscholen in de regio financieel, zegt Brunink. “Ook is er door het project een kliniek gebouwd waar de bevolking terecht kan voor eerste hulp. Ook geeft Lower Solu financiële steun aan de bouw van voorzieningen voor schoon drinkwater in de dorpen rond de waterkrachtcentrale.”

Cijfers Lower Solu
De impact van Lower Solu in cijfers.

Schone energie

Gezien de ligging van Nepal te midden van de Himalaya, is waterkracht een voor de hand liggende bron van schone energie. “Toch kent het land nog maar een zeer beperkte opwekcapaciteit”, zegt Brunink. “De waterkrachtcentrale in de Solu-rivier vergroot de totale hoeveelheid opgewekte (groene) stroom in Nepal met zo’n 12%.”

De bouw van de centrale duurt lang. Al in 2008 werden de eerste contracten getekend. Het project liep vervolgens vertraging op door de verwoestende aardbeving die Nepal in 2015 trof. Brunink: “Tegelijkertijd maakte deze dramatische natuurramp duidelijk hoe belangrijk een betrouwbare stroomvoorziening is. Want juist voor de wederopbouw na de aardbeving is elektriciteit nodig.”

Triodos Groenfonds

Voor een groot project als de bouw van een waterkrachtcentrale, is veel geld nodig. Als het gaat om de financiering ligt het initiatief bij de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO).

Triodos Groenfonds is al ruim tien jaar actief in Nepal als financier van verschillende duurzame energieprojecten

Triodos Groenfonds is kort na de start van het project als medefinancier ingestapt. Bruning: “We zijn al ruim tien jaar actief in Nepal als financier van verschillende duurzame energieprojecten. Lower Solu past daar uitstekend bij. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan een krachtige en positieve toekomst van Nepal.” 

Lower Solu en de Sustainable Development Goals

De waterkrachtcentrale draagt op verschillende manieren bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Het project vergroot de hoeveelheid duurzame energie (doel 7) en draagt bij aan de aanpak van klimaatverandering (doel 13). Verder levert het project schoon drinkwater (doel 6), en is de bouw van de centrale een stimulans voor werkgelegenheid en economische groei (doel 8).

SDG 6,7,8 en 13