De lange rente is in september in zowel de Verenigde Staten als Europa opgelopen. De renteverlaging van een kwart procent door de Fed en de toelichting op dat besluit geven beleggers het idee dat de Fed minder ruimhartig gaat opereren dan eerder werd verwacht. Ook geven de economische cijfers in de Verenigde Staten niet aan dat verdere monetaire stimulering noodzakelijk is. 

Impeachment procedure president Trump gestart

De onderhandelingssoap tussen de Verenigde Staten en China blijft het financiële nieuws domineren, maar echte voortgang wordt niet geboekt. Een nieuwe politieke factor staat nu op de agenda. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben een impeachment procedure tegen president Trump gestart. Donald Trump lijkt zijn positie als president te hebben misbruikt door de president van de Oekraïne te vragen een belastend onderzoek te starten naar het gedrag van Joe Biden, een mogelijke presidentskandidaat van de Democraten voor de verkiezingen van 2020. De kans dat de impeachment procedure inderdaad tot een gedwongen aftreden van president Trump leidt is overigens zeer klein, omdat daar een 2/3 meerderheid in de Senaat voor nodig is.

ECB gaat ook verder verruimen

De Europese economie is daadwerkelijk aan het afkoelen en het lijkt er niet op dat dit beeld snel gaat veranderen. De Europese Centrale Bank heeft daarom besloten om de beleidsrente verder te verlagen en een beeld geschetst dat er meer mogelijk is in dat opzicht. In ieder geval worden er vanaf november weer obligaties opgekocht. De ECB zal voor 20 miljard euro per maand gaan inkopen, terwijl er geen einddatum voor het programma is genoemd. Wij verwachten niet dat dit instrumentarium nu wel effectief is om de inflatie richting 2% te bewegen.

Boris Johnson en de Brexit

De politieke ontwikkelingen in Groot Brittannië volgen elkaar in hoog tempo op, maar bevestigen keer op keer het beeld van een onbestuurbaar land. In augustus kreeg Boris Johnson toestemming van de Koningin om het parlement te schorsen. Dit werd later door het Supreme Court weer teruggedraaid. Het parlement heeft nu aangegeven dat een No Deal Brexit op 31 oktober niet mogelijk is. De polarisatie neemt toe en het lijkt alleen te gaan over de komende verkiezingen en nauwelijks over de economische consequenties.

Een piek in de olieprijs

Nadat de grootste olieraffinaderij van Saudi Arabië in september door een drone-aanval zwaar werd beschadigd liep de olieprijs snel op. Na de geruststelling dat de capaciteit snel hersteld zou worden en onder andere de Verenigde Staten hun strategische reserves zouden inzetten daalde de olieprijs weer tot het eerdere niveau. De afhankelijkheid van de olieproductie in het Midden Oosten is weer eens aangetoond en duidelijk is dat problemen in het aanbod tot prijseffecten en eventueel economische effecten kan leiden.

Beleggingsbeleid

Een zeer opvallende gebeurtenis in de afgelopen maand was de sectorrotatie, die zich op de aandelenmarkt voordeed. De zogenaamde ‘Waarde’ aandelen (lage waardering, hoog dividend) presteerden ineens goed, terwijl de ‘Groei’ aandelen (hogere waardering en stabiele winstgroei) terugvielen. Beleggers werden enthousiaster door het feit dat deze waarde aandelen (bijvoorbeeld oliemaatschappijen, banken en verzekeraars) al lange tijd zijn achtergebleven ten opzichte van de meer defensieve aandelen. Wij denken echter dat het economisch tij nog verder verzwakt en de winstontwikkeling in veel cyclische sectoren gaat tegenvallen. Wij blijven daarom voorzichtig in onze sectorallocatie. In onze asset allocatie hanteren we een onderweging voor aandelen en een neutrale weging voor obligaties. De cashposities zijn hoger dan normaal.

Modelportefeuille aandelen

De Triodos aandelenportefeuille bleef in september met een rendement van 2,4% iets achter bij de benchmark (+3,1%). Dit verschil is vooral te verklaren door de zo genaamde ‘sectorrotatie’ die beging september plaatsvond. Hierdoor hebben beleggers een voorkeur gekregen voor sectoren, die het vooral moeten hebben van een stijgende rente of hogere olieprijzen. Na de forse rentedalingen eerder dit jaar liep de rente weer voorzichtig op en kon vooral de financiële sector profiteren. De sector Energie profiteerde van de stijgende olieprijs na de drone-aanval op de grootste olieraffinaderij van Saudi Arabië. Hoewel beide bewegingen kortstondig bleken presteerden deze sectoren, waarin wij niet beleggen, bovengemiddeld.

In de portefeuille waren de positieve uitschieters vooral te vinden in de meer cyclische sectoren. De Franse toeleverancier voor de auto-industrie Valeo liet koersherstel zien met een stijging van 20%. Het Taiwanese TSMC profiteerde van het sterke sentiment in de semi-conductormarkt en liep 11% op.  Ook Owens Corning, een Amerikaanse producent van dakpannen en isolatiemateriaal steeg met 11%. Hain Celestial, producent van gezonde voedingsproducten, maakte verdere stappen in de nieuwe strategie bekend (meer focus op hoofdactiviteiten) en boekte 14% winst.

Een achterblijver was ziektekostenverzekeraar Anthem (-7%), dat gevoelig blijft voor mogelijke kostenbesparingen in het Amerikaanse zorgstelsel. Het Zweedse Essity leverde 5% in na een advieswijziging van een analist. Paypal verloor 4% na iets tegenvallende uitspraken over het lopende kwartaal en Disney daalde 4% na verdere berichtgeving over veel aanbieders in de markt voor streaming TV.

In september hebben wij het belang in Japan verder verhoogd door het aandeel Murata Manufacturing in de portefeuille op te nemen. Murata is een wereldspeler op het terrein van elektronische componenten en kan profiteren van ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en 5G telecommunicatie. De positie in het Franse Legrand werd verkocht.

Modelportefeuille obligaties

In september deden de obligatiemarkten een stapje terug. De kapitaalmarktrente liep weer wat op,  na de nieuwe diepterecords van augustus. Zowel de Fed als de ECB verlaagden de rente, maar deze  renteverlagingen waren inmiddels meer dan volledig ingeprijsd, evenals het opnieuw opstarten van het opkoopprogramma door de ECB. De terughoudendheid van de Fed voor verdere stimulering, maar ook de verdeeldheid binnen de ECB bij de totstandkoming van het rentebesluit, maakten obligatiebeleggers voorzichtiger.

Bedrijfsobligaties behaalden eveneens negatieve rendementen in september. De iBoxx Euro Corporates index daalde met 0,8%. Naast de hogere kapitaalmarktrente speelde ook de omvangrijke uitgifte van nieuwe obligaties een belangrijke rol. Daardoor liepen de risicopremies op bedrijfsobligaties per saldo licht op. Dit effect bleef echter beperkt dankzij de enorme belangstelling voor deze obligatiecategorie. Bedrijfsobligaties zijn gewild door het extra rendement ten opzichte van staatsobligaties en het vooruitzicht op het hervatten van het opkoopprogramma van de ECB in november.

In de maand september daalde de Triodos obligatieportefeuille met 0,6%. Daarmee presteerde de portefeuille in lijn met de obligatiebenchmark. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 3,5%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 6,0%. Het verschil is toe te schrijven aan onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit staatsobligaties en bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Dit werkte negatief uit in het rendement.

In de obligatieportefeuilles hebben wij een gedeelte van de positie Deutsche Boerse verkocht en de opbrengsten herbelegd in een nieuw uitgegeven obligatie van Continental. Dit bedrijf past binnen ons transitiethema Duurzame Mobiliteit en Infrastructuur.Met deze transactie hebben we het effectief rendement van de portefeuille verhoogd en de positieve impact van de portefeuille verder vergroot.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update