De voortgang die lijkt te worden geboekt bij de handelsbesprekingen tussen de VS en China en de afgenomen kans op een no-deal Brexit, zorgden voor een verbeterd risicosentiment in de financiële markten. Dit resulteerde in een voortzetting van de positieve richting in de aandelenmarkten en een hogere rente in de obligatiemarkten.

‘Fase 1’ deal in de maak

De hoop op een spoedige positieve wending in de handelsoorlog tussen de VS en China is toegenomen, nu beide partijen hebben aangegeven op weg te zijn naar een gedeeltelijke handelsovereenkomst in november. Zo’n akkoord verandert echter niets wezenlijks aan de handelsvooruitzichten voor China, aangezien de reeds afgesproken invoertarieven in stand blijven. Deze tarieven eisen nu al hun tol op de Chinese export en economische groei. De Chinese economie is over het derde kwartaal met slechts 6,0% gegroeid. Het laagste tempo sinds tientallen jaren. De groei kan mogelijk verder verzwakken, aangezien de industriële productie en investeringen zwak blijven.

Nieuwe verkiezingen in het VK

Na intensieve besprekingen hebben de Britse en Europese onderhandelaars een nieuwe Brexit deal samengesteld. De ‘backstop’ is er nu uitgehaald. In plaats daarvan zou er een economische grens komen in de Ierse zee. Over de nieuwe overeenkomst is vervolgens uitgebreid door het Britse parlement gedebatteerd. Het parlement heeft echter een amendement ingedienddat de goedkeuring van de nieuwe Brexit-overeenkomst tegenhoudt, totdat de benodigde wetgeving is aangenomen om de deal daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft het parlement de regering gedwongen om uitstel van de Brexit deadline te vragen tot 31 januari 2020. Vervolgens stemde het parlement in met een voorstel voor vervroegde verkiezingen op 12 december. Daarbij zal de Brexit onvermijdelijk een belangrijke rol spelen. Hopelijk kan dit de politieke impasse doorbreken.

Economische groei blijft zwak

De geopolitieke spanningen hebben een aanzienlijke schade toegebracht aan de wereldwijde economie. Afgelopen jaar is de economische groei fors teruggevallen. Het IMF verlaagde in oktober opnieuw haar groeiprognose voor de wereldeconomie naar 3,0% in 2019. Dit is het laagste niveau sinds de financiële crisis van 2008, en belangrijke nog, onder het trendniveau. We zijn in de slotfase van de economische cyclus terechtgekomen. Op basis van de belangrijkste economische indicatoren, verwachten wij dat de wereldwijde groei ook in 2020 zwak zal blijven. Wel zien we een lichte verbetering van de indicatoren. In combinatie met verdere monetaire verruiming door de belangrijkste centrale banken, verwachten wij geen wereldwijde recessie.

Fed verlaagt opnieuw de rente

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken (de Fed), verlaagde in oktober opnieuw de rente. Deze renteverlaging, de derde van dit jaar, was alom verwacht. De meeste marktpartijen gaan ervan uit dat dit de laatste verlaging door de Fed zal zijn voor dit jaar. Scheidend ECB voorzitter, Mario Draghi, liet tijdens zijn laatste rentevergadering het monetaire beleid van de Centrale bank ongewijzigd. Naar verwachting zal zijn opvolger, Christine Lagarde, overheden in de eurozone aansporen tot meer fiscale stimulering. Het valt echter nog te bezien in welke mate overheden hiervoor ontvankelijk zullen zijn.

Beleggingsbeleid

Als gevolg van de monetaire verruiming door de centrale banken, is de waardering van de  aandelenmarkten verder verwijderd geraakt van de onderliggende winstgevendheid. Dit doet zich vooral voor in de VS. Het uitblijven van een marktcorrectie en de zeer lage beweeglijkheid tonen aan dat beleggers blijven vertrouwen op de steun van centrale banken. Nog ruimer monetair beleid kan de aandelenmarkten inderdaad nog heel lang blijven ondersteunen. Als we echter verder vooruit kijken, verwachten wij dat de winstontwikkeling gaat tegenvallen. Wij zijn van mening dat de risico’s op dit moment onvoldoende worden verdisconteerd in de aandelenkoersen. Dit versterkt de omvang van een marktcorrectie op het moment dat het sentiment plotseling omslaat. Wij blijven daarom voorzichtig in onze sectorallocatie. In ons beleggingsbeleid hanteren we een onderweging voor aandelen en een neutrale weging voor obligaties. De cashposities zijn hoger dan normaal.

Modelportefeuille aandelen

Met een rendement van +0,1% bleef de Triodos aandelenportefeuille in oktober licht achter bij de benchmark MSCI All Countries (+0,4%). Amerikaanse aandelen bleven licht achter door een iets afzwakkende dollar. De regio Verre Oosten (met name Japan) presteerde opnieuw goed (+2,5%) en lijkt een inhaalbeweging te hebben ingezet. Op sectorniveau was het rendement van de sector Gezondheidszorg relatief goed met een rendement van +3%. Ook hier lijkt sprake van een inhaalslag na eerdere underperformance. De effecten op het rendement van de portefeuille waren per saldo beperkt. Het waren vooral een aantal individuele aandelen die van invloed waren op de performance van afgelopen maand.

Een meevaller was onder andere te vinden in het recent opgenomen Japanse Murata Manufacturing. Dit aandeel profiteert van aanhoudend goede berichten over het gebruik van nieuwe en meer elektronica in de telecom (5G) en de auto-industrie (elektrische modellen). Het aandeel steeg 10%. Een andere stijger was het Duitse SAP, dat naast meevallende cijfers ook het vertrek van de CEO meldde (+10%). Atlas, de Zweedse producent van kapitaalgoederen, steeg met 13% nadat het goede kwartaalcijfers bekend maakte. Het bedrijf profiteert bijvoorbeeld van de vraag naar vacuüm-technologie door de semiconductor industrie.

De kwartaalcijfers van Hasbro waren een forse tegenvaller voor de portefeuille. Dit speelgoedconcern liet na een aantal sterke kwartalen juist nu een tegenvallende omzetontwikkeling zien. Het lijkt er op dat er door de handelsperikelen tussen de VS en China er een omzetverschuiving tussen de kwartalen is geweest. Het aandeel verloor 19%, mede door winstnemingen na een zeer sterke performance eerder dit jaar. Een andere opvallende daler was Acuity Brands (LED verlichting), dat 10% verloor na cijfers.   

Wij hebben in oktober geen transacties verricht in de aandelenportefeuille.

Modelportefeuille obligaties

In oktober leverden de obligatiemarkten voor de tweede maand op rij rendement in. Als gevolg van het verbeterde risicosentiment in de financiële markten, liep de kapitaalmarktrente verder op. De rente op de 10-jaars Duitse Bund, de belangrijkste graadmeter voor de Europese kapitaalmarktrente, steeg van -0,6% naar -0,4%.

Als gevolg van de hogere kapitaalmarktrente behaalden ook bedrijfsobligaties negatieve rendementen in oktober. Dankzij de lagere risicopremies presteerden bedrijfsobligaties echter beter dan staatsobligaties. De iBoxx Euro Corporates index daalde met 0,2%. Bedrijfsobligaties blijven erg gewild. Naast de nog altijd solide kredietwaardigheid van de bedrijven zelf, zorgen het extra rendement boven staatsobligaties en het opkoopprogramma van de ECB voor een aanhoudend grote vraag vanuit de markt.

In de maand oktober daalde de Triodos obligatieportefeuille met 0,5%. Daarmee bleef  de portefeuille iets achter bij de obligatiebenchmark, die met 0,3% daalde. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 3,0%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 5,6%. Het verschil is toe te schrijven aan onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit staatsobligaties en bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Door het verbeterde risicosentiment presteerden obligaties met een lagere kredietkwaliteit, en daarmee een hoger beleggingsrisico, beter dan obligaties van hogere kwaliteit.  

In de obligatieportefeuilles hebben wij de resterende positie Deutsche Boerse geheel verkocht en de opbrengsten aangewend om de bestaande positie in Roche uit te breiden. Roche past in ons transitiethema Vitale en Gezonde Mensen. Met de afwikkeling van deze transactie sluit de gehele obligatieportefeuille voortaan volledig aan bij de zeven transitiethema’s.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update