In mei hadden aandelenmarkten het moeilijk door een omslag in sentiment. Terwijl een handelsakkoord tussen de twee grootste economieën ter wereld, de Verenigde Staten (VS) en China, de afgelopen maanden binnen handbereik leek, werden de onderhandelingen in mei  onverwacht afgebroken. Zowel de VS als China verhoogden importtarieven op elkaars producten en president Donald Trump plaatste de Chinese telecomgigant Huawei op de zwarte lijst voor handel, waardoor deze fabrikant geen onderdelen en componenten meer kan kopen van Amerikaanse bedrijven zonder toestemming van de Amerikaanse overheid. De kans op een volledige handelsoorlog is door de recente ontwikkelingen toegenomen, hoewel dit niet ons basisscenario is. Wel wordt steeds duidelijker dat de spanningen tussen de twee grootmachten  over meer dan alleen handel gaan. Het gaat over de vraag wie de komende decennia technologisch en (geo)politiek leidend is in de wereld.

Groei neemt af

Aanhoudende handelsspanningen vormen in onze ogen een bedreiging voor de mondiale conjunctuurcyclus. Wij vragen ons al langere tijd af of de door de aandelenmarkt gehoopte groeiversnelling in de tweede helft van het jaar er gaat komen. Wij zetten dan ook onze vraagtekens bij de winstverwachtingen van analisten voor 2019. Ondanks neerwaartse bijstellingen rekenen analisten in de Verenigde Staten voor dit jaar op gemiddeld ruim 3 procent hogere winsten en voor Europa wordt uitgegaan van meer dan 5 procent. Deze verwachte winstgroei kan alleen worden gerealiseerd als de economische groei toeneemt.

Rente daalt weer verder

Recente economische cijfers steunen dit verhaal niet. In onze vorige update plaatsten we een aantal kanttekeningen bij de gunstige Chinese economische cijfers. Wij waren dan ook niet verbaasd dat het Chinese groeimomentum afgelopen maand opnieuw verzwakte. De Amerikaanse economie, en dan met name de industrie, ondervindt ook in toenemende mate hinder van de aanhoudende handelsspanningen en de sterke dollar. Tegen een achtergrond van matige Amerikaanse economische cijfers en een nog altijd lage inflatie, prijzen financiële markten alvast één renteverlaging in voor het jaareinde. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, vindt de huidige rentestand echter nog altijd passend bij de economische omgeving. Een verandering van de  monetaire beleidskoers lijkt voorlopig niet aan de orde te zijn. 

Europese politiek blijft beleggingsthema

In Europa stonden afgelopen maand de Europese verkiezingen op het programma. De stemgang  heeft een meer versnipperd Europees Parlement opgeleverd, maar het Europees Parlement is wel minder euro-sceptisch geworden dan vooraf werd gedacht. Beleggers konden wat dit betreft opgelucht adem halen. De Europese zorgen voor beleggers zijn echter nog niet voorbij. De Britse premier heeft aangekondigd dat ze op 7 juni opstapt. Daardoor hangt de Brexit-afloop in grote mate af van wie de volgende partijleider van de Conservatieven en daarmee de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. De spanningen om het Italiaanse begrotingstekort zijn ook weer teruggekeerd. Bovendien wil het nog altijd niet echt vlotten met de gehoopte economische groeiversnelling.

Voorzichtig beleggingsbeleid

Gezien de onzekerheden en de huidige macro-economische omgeving blijven wij vasthouden aan onze voorzichtige positionering. Het aandelenrisico in onze portefeuilles hebben we al enige tijd geleden beperkt. Binnen het aandelendeel van onze portefeuilles hebben we een voorkeur voor defensieve aandelen en binnen het obligatiedeel van onze portefeuille geven we de voorkeur aan obligaties van hogere kwaliteit. We verwachten dat we een woeligere tijd tegemoet gaan, maar dit is geen reden tot zorg. Juist in dit soort markten ontstaan er mooie instap-kansen. Wij wachten geduldig af.

Modelportefeuille aandelen

De Triodos aandelenportefeuille daalde in mei met 4,3%. De MSCI All Countries benchmark eindigde de maand met een verlies van 5,4%. Het verschil is met name toe te schrijven aan het feit dat Amerikaanse aandelen relatief slecht presteerden (-5,7%) en de sector Gezondheidszorg, waarin de Triodos portefeuille fors is belegd, het relatief goed deed in de dalende markt.

Ook kenden de individuele posities in de portefeuille flinke uitslagen. Vooral aandelen met een grote gevoeligheid voor de Chinese aandelenmarkt lagen onder druk. Zo verloor Valeo (Franse toeleverancier voor de automarkt) 23%, Atlas Copco (Zweden, kapitaalgoederen) leverde 13% in. De Amerikaanse IT dienstverlener Cognizant daalde 14% op tegenvallende cijfers en verlaagde verwachtingen.

Positief was de bijdrage van meer defensieve namen als KDDI (Japan, telecom, +13%), Adidas (+13% na goede cijfers) en de Amerikaanse zorgverzekeraar Anthem (+6%).

Wij hebben deze maand geen wijzigingen in de aandelenportefeuille aangebracht.

Modelportefeuille obligaties

Afgelopen maand zagen we een tweedeling in de obligatiemarkten. Staatsobligaties behaalden opnieuw positieve rendementen, terwijl bedrijfsobligaties moesten inleveren. De matige macro-economische cijfers en de verder gedaalde inflatieverwachtingen drukten de kapitaalmarktrente nog verder omlaag. De terughoudendheid van de belangrijkste centrale banken om hun monetaire beleid aan te passen, zorgen voor weinig opwaartse druk op de rente. In deze omgeving presteren staatsobligaties goed. Ondertussen verslechterde het sentiment in de markt voor bedrijfsobligaties als gevolg van de oplopende handelsconflicten tussen de VS en China. Vooral de meer risicovolle categorieën van de markt leverden rendement in.

In de maand mei steeg de Triodos obligatieportefeuille met 0,4%. Daarmee deed de portefeuille het beter dan de obligatiebenchmark, die met 0,1% opliep. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 2,1%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 3,1%. Het verschil is met name het gevolg van onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Dit werkte in de eerste maanden van dit jaar negatief uit in het rendement.

Deze maand waren er geen transacties in de obligatieportefeuilles.

 

Bekijk alles van de Private Banking Update