Zowel de aandelenmarkten als de obligatiemarkten vervolgden in juli hun stijgende trend en werden daarbij vooral geholpen door de vooruitzichten van meer monetaire ondersteuning door de Centrale Banken. De Fed verlaagde haar beleidsrente met een kwart procentpunt als verzekering tegen mogelijke negatieve effecten van een langer durende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De ECB gaf aan de rente mogelijk in september te gaan verlagen of andere monetaire steun te gaan verlenen.  

De economie koelt af

Beleggers in aandelen lijken er vanuit te gaan dat de rente langdurig laag blijft en dat op korte termijn de monetaire verruiming, een fiscale stimulering of extra overheidsuitgaven de economische groei weer zullen aanzwengelen. Wij betwijfelen echter of dit gaat gebeuren. Een aantal economische indicatoren blijft verder verzwakken.  Een belangrijk cijfer in dit verband is het zogenaamde PMI cijfer (enquête onder inkoopmanagers). Dit cijfer bevindt zich nu onder de 50, hetgeen betekent dat de industriële productie terug gaat vallen. Dat het cijfer over de dienstensector wel boven de 50 blijft is wat ons betreft geen geruststelling.

Groeiverwachtingen worden verder verlaagd

Het IMF heeft de verwachtingen voor de wereldwijde economische groei in 2019 verlaagd tot 3,2% . Wij verwachten dat de groei nog verder terugvalt. Het IMF benadrukt in haar toelichting dat een ruim monetair beleid nodig blijft en dat ook het overheidsbeleid meer stimulerend moet worden (meer uitgaven en lagere belastingen). Nu de huidige voorzitter van het IMF, Christine Lagarde, is voorgedragen als nieuwe leider van de ECB wordt de roep om een ruimer uitgavenbeleid waarschijnlijk alleen maar sterker.

Naast handelsoorlog ook mogelijk een valutaoorlog

Op basis van de Twitterberichten van president Trump ontstaat het idee dat de Amerikaanse regering zich kan gaan mengen in een zogenaamde valutaoorlog. Het stoort president Trump enorm dat de US dollar de afgelopen periode sterker geworden is ten opzichte van andere valuta. Daarmee wordt de exportpositie verzwakt. Door andere landen te beschuldigen van manipulatie creëert de Amerikaanse regering de mogelijkheid om hetzelfde te gaan doen. Daarnaast zit er weinig voortgang in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Het zou goed kunnen dat er tot de presidentsverkiezingen in november 2020 geen echte doorbraak wordt bereikt. De effecten van deze situatie sijpelen door in de economie en bedrijfsresultaten en zijn zoals genoemd van invloed op het beleid van de Fed.

Kans op no-deal Brexit opnieuw groter

Boris Johnson is gekozen tot de leider van de Britse Conservatieve Partij en is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Zijn harde ongepolijste opstelling (‘aanpassingen of geen deal’) vindt geen weerklank in Europa en de kans op een soepele Brexit op 31 oktober wordt steeds kleiner. Mochten de gesprekken met Europa inderdaad op niets uitlopen, dan moet Johnson nog steeds het parlement zien mee te krijgen in het no-deal Brexit scenario. De toegenomen onzekerheid leidt er inmiddels toe dat het Pond Sterling verzwakt.

Geen verandering in ons beleggingsbeleid

Een afzwakkende economie leidt in onze optiek tot bijstellingen in de winstverwachtingen voor de komende 18 maanden. De steeds lagere rente is een positieve factor geweest in de waardering van aandelenmarkten, maar wij denken dat dit effect is uitgewerkt en aanpassingen in de winstverwachtingen zwaarder gaan doorwerken in de koersen. We houden vast aan ons voorzichtige beleid met betrekking tot aandelen.

Voor obligaties hanteren wij een neutrale weging. De huidige rentestanden hebben het beleid van langdurig lage beleidsrente en lage inflatie volledig verdisconteerd. Wij houden liquiditeiten aan om op een gunstiger moment in te zetten.

Modelportefeuille aandelen

Met een stijging van 2,4% bleef de Triodos aandelenportefeuille dichtbij de benchmark (+2,6%). De sectorallocatie en de selectie van aandelen waren gunstig, maar valuta-effecten pakten negatief uit. De US dollar werd maar liefst 3% sterker tegenover de Euro. Het feit dat ECB voorzitter, Mario Draghi de deur openzet voor verdere monetaire steun in september, terwijl de Fed voorzitter Powell spreekt over een eenmalige renteverlaging, zet de Euro onder druk. De Triodos portefeuille is veel prominenter belegd in Europa dan de benchmark.

Opvallend is ook dat de IT sector opnieuw het sterkst presteerde met een stijging van ruim 5%. Deels kan dit verklaard worden door het US dollar effect en deels door meevallende winstcijfers. Ook de sector Communicatie presteerde goed (+4%), mede omdat veel internetondernemingen in deze sector zijn opgenomen.  

In de portefeuille was speelgoedfabrikant Hasbro de grootste positieve uitschieter met een stijging van 18%, nadat de onderneming goede cijfers publiceerde. Ook Procter & Gamble (+10%), Koninklijke Philips (+11%) en het Taiwanese TSCM (semiconductors, +11%) presteerden goed. Achterblijvers waren deze maand SAP (-7% na tegenvallende cijfers), Red Electrica (regelgeving in Spanje op het terrein van elektriciteit, -6%) en het Britse Johnson Matthey (katalysatoren, -5%), dat terrein verloor na tegenvallende cijfers en het aangekondigde vertrek van een topmanager.  

Wij hebben in juli geen transacties verricht.

Modelportefeuille obligaties

Afgelopen maand profiteerden de obligatiemarkten van de signalen dat de wereldwijde economische groei verder zal afzwakken en dat de inflatie hardnekkig laag blijft. De hierboven besproken macro-economische en geopolitieke risico’s spelen daarbij een belangrijke rol. De berichtgeving van de belangrijkste centrale banken en de renteverlaging van de Fed voedden de verwachtingen van een (nog) langere periode van lage rente en verdere monetaire stimulering. Daarop reageerden de rentemarkten positief, met een verdere daling in de lange rente. De Duitse 10-jaars rente daalde tot een nieuw laagterecord van -0,4%. Het verbeterde risicosentiment leidde bovendien tot lagere risicopremies op bedrijfsobligaties en Zuid-Europese overheidsobligaties. Daardoor presteerden deze obligatiecategorieën opnieuw beter dan de obligatiemarkt als geheel.

In de maand juli liep de Triodos obligatieportefeuille met 0,5% op. Daarmee bleef de portefeuille achter bij de obligatiebenchmark, die met 1,2% opliep. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 3,4%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 5,7%. Het verschil is vooral het gevolg van onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit bedrijfsobligaties en staatsobligaties dan in de benchmark.

Deze maand hebben wij in de obligatieportefeuilles geen transacties verricht.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update