“Als relatiemanager private banking zit ik aan de ‘voorkant’ van private banking, in het contact met vermogende klanten”, zegt De Jongh, “Ik vind het belangrijk klanten iets mee te geven van de ‘achterkant’; ons investment management. De bedoeling hiervan is klanten in de gelegenheid stellen echte keuzes te maken en uit te komen op beleggingen waar zij volledig achter kunnen staan.” Begin 2018 heeft Triodos Bank het beleggingsbeleid voor private banking geëvalueerd en geactualiseerd, legt ze uit. “We hebben een aantal maatschappelijke trends geïdentificeerd zoals groeiende ongelijkheid, vergrijzing, en klimaatverandering en op basis daarvan zeven thema’s vastgesteld. Dan moet je denken aan duurzame voeding en landbouw, circulaire economie, gezonde mensen, hernieuwbare energie, en een inclusieve samenleving. De transities die met die thema’s samenhangen kunnen dertig jaar duren of een paar jaar, maar ze vormen de basis van ons beleggingsbeleid. Bedrijven waar wij in beleggen moeten positief aan die transities bijdragen. Het moet anders, vinden wij, en het moet sneller.”

Als jouw kapitaal naar een bedrijf gaat, dat onze leefomgeving aantast, ben je medeverantwoordelijk
Aly de Jongh

Daarin verschilt Triodos Bank van andere banken?

“Zeker, het is een fundamenteel ander uitgangspunt dan het duurzame beleggen bij andere banken. Dat komt vaak niet verder dan het uitsluiten van kinderarbeid en wapenindustrie of beleggen in het minst vervuilende bedrijf in een sector. Bij een aantal banken worden inmiddels ook wel ESG-criteria gehanteerd, wat staat voor milieu, sociaal en goed bestuur. Natuurlijk zijn dat positieve ontwikkelingen, maar onze manier van beleggen gaat verder. Sinds de oprichting in 1980 is het de missie van Triodos om duurzame impact te maken. Onze private banking-klanten kunnen door hun geld sociaal verantwoordelijk te beleggen die transities echt vooruit helpen. Door die keuzes maken de klanten het verschil zoals zij dat willen.”

Heeft Triodos Bank door dat nieuwe beleggingsbeleid ook daadwerkelijk afscheid genomen van bedrijven waarin werd belegd?

“Jazeker. We hebben onze aandelen ING, Danske Bank en Svenska Handelsbanken verkocht, omdat die algemene banken geen raakvlakken hebben met onze thema’s. Ze financieren alles, dus ook fossiele bedrijvigheid bijvoorbeeld. Ook onze aandelen TJX - kledingzaken in de VS -en Booking - dat vliegen stimuleert – hebben we daarom van de hand gedaan.”

Wat wil je met je vermogen – dat is de vraag die ik altijd stel
Aly de Jongh

En hoe weet je dat een bedrijf waarin je belegt ook echt duurzaam bezig is, en niet alleen op papier?

“Daar zijn onze analisten voortdurend mee bezig. Ze monitoren de data over de impact van het bedrijf, leggen bedrijfsbezoeken af en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Wat zij doen zie ik eigenlijk als de kern van Triodos, we zijn daar al lang mee bezig en we zijn er goed in. Geen enkel bedrijf is natuurlijk honderd procent duurzaam, maar we volgen de positieve verandering waar zo’n bedrijf aan werkt op de voet. Als dat niet gebeurt, nemen we er afscheid van.”

Herkennen de private banking-klanten de transitie die Triodos heeft doorgemaakt?

“Het is niet nodig dat al onze klanten continu bewust zijn van onze zeven thema’s. Ze laten het beheer van hun vermogen niet voor niets aan ons over zodat ze zich niet in alle finesses van hun beleggingsportefeuille hoeven te verdiepen. Als ze een goed gevoel hebben over het duurzame karakter van hun beleggingen, kijken ze vervolgens naar het financiële rendement, daarin verschillen ze niet van klanten van andere banken. Hoe gaat het met hun vermogen? Ook het duurzame rendement van hun beleggingen stel ik aan de orde.

Onze analisten houden voortdurend in de gaten of bedrijven echt met duurzaamheid bezig zijn, niet alleen op papier
Aly de Jongh

Veel private banking-klanten komen trouwens uit zichzelf naar ons toe, daar hebben we geen dure wervingscampagnes voor nodig. Ze vertrouwen erop dat Triodos goede, duurzame, keuzes voor ze maakt. Voor de lange termijn, of ook voor de korte termijn. Soms adviseer ik klanten ook om geld aan de Triodos Foundation te schenken, als ze een concreet doel in gedachten hebben en gericht maatschappelijk rendement willen zien.”

Kun je aan de vermogende klant duidelijk maken wat de impact is van zijn belegging?

“Elke belegging heeft een bepaalde impact. Als jouw kapitaal naar een bedrijf gaat, dat onze leefomgeving aantast, ben je medeverantwoordelijk. Wat wil je met je vermogen – dat is de vraag die ik altijd stel. Ik vraag ook welke sector mensen het meest aanspreekt. De bedrijven die wij selecteren, maken wel echt het verschil vind ik. Ik word zelf heel enthousiast van het Amerikaanse watertechnologiebedrijf Xylem waarin we beleggen. De waterreinigingssystemen van Xylem ontzilten onder andere zout water en zuiveren gebruikt water, en zijn dus bijvoorbeeld heel belangrijk in gebieden met drinkwaterschaarste, maar helpen ook in meer ontwikkelde landen in de landbouw en industrie om waterverbruik terug te brengen.

De onvermijdelijke vraag: hoe duurzaam ben je zelf?

“Ik ben veel minder vlees en meer biologisch gaan eten sinds ik in 2015 van ABN Amro naar Triodos ben overgestapt. Maar ik ben zeker geen heilige. Ik woon in een jaren dertig-huis dat verre van energieneutraal is, en ik vlieg nog steeds. Ik sta wel anders in het leven en besef de urgentie om actie te ondernemen om de uitputting van de aarde tegen te gaan en te zorgen voor de generaties na ons. In maart en april heb ik even afstand genomen en heb ik de pelgrimstocht van Malaga naar Cordoba gewandeld. Hier wordt er niet vreemd naar gekeken, maar dat had ik tien, vijftien jaar geleden echt niet gedaan.”