Op 20 november presenteerden de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise hun gezamenlijke ‘onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers 2018’. Nederlandse stroomleveranciers werden onderzocht en beoordeeld op investeringen, inkoop en levering. Nieuwe groene voorlopers ten opzichte van vorig jaar zijn EasyEnergy, Energie VanOns, Vrijopnaam en Qwint.

Tekst loopt door onder afbeelding

Ranglijst groene energieleveranciers 2018 onderzoek consumentenbond WISE Greenpeace Natuur en Milieu
Ranglijst groene energieleveranciers 2018 - Bron: Consumentenbond

1. EasyEnergy

Alle windenergie van inkoper EasyEnergy wordt in Nederland opgewekt. Het bedrijf geeft aan dat je alleen de inkoopprijs betaalt, van winstopslag is geen sprake. EasyEnergy verdient alleen aan de maandelijkse leveringskosten; vijf euro voor gas, vijf euro voor stroom. Bekijk de energietarieven. Easy Energy is in 2018 overgenomen door NieuweStroom.

2. Pure Energie

Pure Energie scoort maximaal in de ranking voor de consumenten- én zakelijke markt. Het bedrijf behoort voor de zesde keer op rij hoort tot de duurzaamste stroomleveranciers van Nederland. Alle stroom van Pure Energie wordt met eigen windmolens en zonnepanelen geproduceerd en ‘1-op-1’ geleverd. Bekijk hoeveel huishoudens een windmolen of windpark kan voorzien van groene stroom.

> Lees meer in het artikel ‘Pure Energie maakt duurzame energie toegankelijk’

3. Energie vanOns

Bijna honderd energiecoöperaties uit Friesland en Groningen verenigen zich in collectief Energie vanOns. Leden bepalen zelf hoe ze stroom opwekken. Er is medezeggenschap over winstbesteding; alles gaat naar projecten in dorpen, steden en wijken in de regio. Denk aan investeringen in nieuwe zonnepanelen, windmolens, dorpshuizen of speeltuinen.

4. Om nieuwe energie

Collectief Om nieuwe energie verenigt tientallen plaatselijke stroomproducenten waaronder Texel Energie, Amsterdam Energie, Tegenstroom en Peel Energie. Klanten zijn aandeelhouder en bepalen mede in welke lokale duurzaamheidsinitiatieven moet worden geïnvesteerd.

De energiemix bestaat voornamelijk uit wind- en zonne-energie. Het kleine aandeel biomassa (2,1%) veroorzaakt een lichte daling (0,1 punt) bij de beoordeling van het bedrijfsonderdeel ‘levering.’ Toch scoort Om nieuwe energie het eindcijfer

5. Qurrent

Met een Windtegoed van Qurrent ben je 5 jaar lang mede-eigenaar van een windmolen. Een app geeft aan hoeveel jouw ‘stukje windmolen’ genereert. De opbrengst wordt van je energierekening afgehaald. Hoe meer windtegoeden, hoe meer stroom je ‘zelf’ opwekt. Qurrent is in 2018 overgenomen door Greenchoice.

6. Vrijopnaam

Vrijopnaam vindt dat iedereen in Nederland de mogelijkheid moet hebben om zelf zonne-energie op te wekken. Waar het bedrijf bij de vorige meting nog een 6,3 behaalde, scoort het nu maximaal. Wil je niets op dak leggen of heb je geen ruimte? Investeer in een zonnepark in Nederland. Met een app zie je wat jouw ‘stukje zon’ oplevert. De opbrengst wordt met je energierekening verrekend.

7. Powerpeers

Heb je zonnepanelen? Powerpeers koppelt huishoudens met eigen opwekvermogen in real-time aan andere huishoudens. Ontvangers krijgen alleen stroom van bronnen die op datzelfde moment energie opwekken. Een energiebron dichtbij of veraf; aan jou de keuze. De energiemix van Powerpeers bestaat voor 79,9% uit windenergie, 17,8% is zonne-energie, 2,3% komt van Waterkrachtcentrale Maurik.

8. Vandebron

Energiemarktplaats Vandebron biedt Nederlandse groene stroom van windmolens, zonnepanelen of biovergisters. Vandebron geeft aan dat het geen marge maakt op je energieverbruik. Hiermee probeert het bedrijf traditionele energiebedrijven buitenspel te zetten. Bekijk de energiebronnen. VandeBron kocht meer biomassa (15%) in en krijgt daarom een lagere beoordeling.

> Triodos Bank financiert Vandebron

9. Greenchoice

Greenchoice leverde in 2017 groene stroom uit windenergie (65%), biomassa (28%) en zonne-energie (7%). 75% daarvan werd in Nederland opgewekt. Met het cijfer 8,2 is Greenchoice ook koploper in de zakelijke markt.

In podcast ‘De voorlopers’ gaat Greenchoice in op biomassa als bron van stroom. Hoe duurzaam is het nu eigenlijk?

> Beluister de podcast

10. Huismerk Energie

Huismerk Energie produceert zelf geen stroom, maar faciliteert lokale projecten voor duurzame energieproducenten, coöperaties en particulieren. Alle stroom wordt in Nederland opgewekt. De energiebronnen volgens het stroometiket van 2017: 74,7% wind, 15% biomassa, 9,9% zonne-energie en 0,4% waterkracht.

Het onderzoek beoordeelt biomassa lager en dus valt het cijfer lager uit. Huismerk Energie ziet het juist als een perfecte opwekvorm voor groene stroom. ‘Want ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, hebben we energie nodig. Wij willen niet afhankelijk zijn van steenkolencentrales, daarom is lokale biomassa een goed duurzaam alternatief.’

11. Qwint

Qwint scoort een 8,4 voor de consumentenmarkt en krijgt een 8,1 in de zakelijke ranking. Deze scores hebben iets meer uitleg nodig. Alle energiebedrijven zijn beoordeeld op bedrijfsonderdelen. Bij Qwint zijn de afdelingen ‘inkoop’ en ‘levering’ relevant.

Het positieve nieuws is dat Qwint 100% groene energie heeft ingekocht. Dat betekent een 10 voor ‘inkoop.’ De mix bestaat voor 95% uit stroom van grootschalige waterkrachtcentrales (> 10 MW), 4% komt voort uit biomassa, het aandeel zonne-energie bedraagt 1%.

Het slechte nieuws: Qwint scoort met een 2,4 zeer laag op het onderdeel ‘levering.’De grotendeels fossiele brandstofmix van Qwint bestond volgens het stroometiket uit 45,3% hernieuwbare energie, 28,5% aardgas, 17,6% kolen, 6,5% energie uit ‘overige bronnen’ en 2,1% kernenergie. Qwint is een dochterbedrijf van DVEP (De Vrije Energie Producent), met een score van 2,9 een van de grootste vervuilers.

‘Inkoop’ weegt een stuk zwaarder mee (75%) in de beoordeling dan ‘levering’ (25%). Daarom is Qwint volgens het onderzoek toch een groene voorloper.

Bonus: windcentrale.nl

Zo’n ranglijst biedt een mooi overzicht, maar is toch ook niet altijd volledig. Kleinschaligere leveranciers die wel heel groen bezig zijn, krijgen niet altijd een plek in zo’n onderzoek. Een van die leveranciers is De Windcentrale.

Bij deze energieleverancier wordt je mede-eigenaar van een windmolen. De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden stukjes: Winddelen. Als eigenaar van een Winddeel heb je recht op een deel van de stroom die de windmolen opwekt. Triodos Bank is financier van een van de molens: windmolen de Boerenzwaluw.