Aan het woord is Jeroen Pels, manager hypotheken bij Triodos Bank en deelnemer aan de sectortafel Gebouwde omgeving van het nationale Klimaatakkoord. Jeroen is optimistisch: “Onze voorstellen maken het voor huizenbezitters aantrekkelijker om hun woning te verduurzamen.”

Verduurzamen bespreken tijdens hypotheekgesprek

“De aankoop of verbouw van een huis biedt een fantastische gelegenheid om te verduurzamen”, vertelt Jeroen. “Daarom moet dit onderwerp altijd uitgebreid aan de orde komen tijdens het hypotheekgesprek. Mocht de eigenaar er niet voor kiezen, dan is het aan de hypotheekadviseur om hem te wijzen op de gevolgen. Denk aan het risico dat hij op relatief korte termijn alsnog zal moeten verbouwen en daarmee investeren. Ook zal de energienota op termijn waarschijnlijk hoger uitvallen en kan de waarde van de woning dalen als de energieprestaties van de woning niet mee-ontwikkelen met de marktstandaarden.”

Gebouwgebonden financiering

Het financieren van duurzaamheid moet voor iedereen haalbaar zijn. Daarom gaat het aan de sectortafel van Jeroen ook over alternatieve financieringsvormen. Jeroen vertelt over de gebouwgebonden financiering: “Deze lening stelt huiseigenaren in staat hun woning te verduurzamen zonder dat ze daarvoor een extra hypotheek hoeven af te sluiten.

C.V.

Jeroen Pels

Jeroen Pels is hoofd hypotheken bij Triodos Bank. Hij neemt deel aan de sectortafel Gebouwde omgeving, een van de vijf werkgroepen die het Klimaatakkoord opstellen. Onder leiding van Diederik Samsom was hij voor de zomer de voorzitter van de werkgroep Financieren en Normeren. Na de zomer is Jeroen verantwoordelijk voor de aansturing van de werkgroep Financieren Particuliere Woningeigenaren.

De maandelijkse kosten van de lening worden betaald uit de besparing op de energierekening. Verhuist de eigenaar voordat de lening is afgelost? Dan blijft de resterende lening op de woning rusten of kan de volgende eigenaar deze meenemen in de hypotheek.”

Woningwaarde stijgt door energiebesparende maatregelen

“De gedachte is dat particulieren dankzij deze gebouwgebonden financiering alle investeringen kunnen doen die zichzelf tijdens de levensduur terugverdienen. Dit tegen lage kosten en een gunstige rente.” Naast de positieve impact op het milieu zijn er veel meer redenen om je huis te verduurzamen, benadrukt Jeroen: “De maatregelen dragen ook bij aan een beter wooncomfort en een gezond binnenklimaat. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er een positieve relatie is tussen de waarde en de courantheid van je huis en de getroffen energiebesparende maatregelen.

Jeroen Pels
Jeroen Pels

Lager energieverbruik van invloed op leencapaciteit

“Binnen de werkgroep kijken we ook naar nieuwe manieren om de leencapaciteit te bepalen bij een hypotheekaanvraag. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de lagere maandlasten door energiebesparende maatregelen.” Jeroen gaat zelf liever nog een stap verder. Toen De Volkskrant hem tijdens een recent interview de vraag stelde of extra lenen om je huis te verduurzamen wel zo’n goed idee is, pleitte Jeroen voor een heel ander sommetje. “Een hogere hypotheek voor wie energiezuinig woont, maar omgekeerd minder lenen als je flink moet stoken.”

Een nieuwe kijk op woonlasten

Volgens Jeroen moeten we de maandelijkse woonlasten anders gaan bekijken. “Ga maar na, voor de leennormen wonen we nu allemaal in een C-label woning. Dat is gek. Stel dat ik volgens deze normen 1.200 per maand aan mijn hypotheek mag uitgeven, dan maakt het nu niet uit of ik maandelijks een energierekening van 100 of van 300 krijg. En dat terwijl mijn hypotheeklasten toch echt uit dezelfde portemonnee komen als mijn energielasten.” Jeroen ziet de oplossing in een aanpassing van de woonlasten-redenatie. “De nieuwe norm zou moeten zijn dat ik in bovenstaand voorbeeld 1.300 per maand kan besteden aan een hypotheek inclusief de energielasten. Verstook ik 150 per maand? Dan kan ik nog maximaal 1.150 besteden aan de hypotheek. Leen ik voor een woning met een energierekening van slechts 50 per maand – al dan niet na een verbouwing – dan kan de leennorm voor de hypotheek omhoog naar  1.250. Op die manier loont verduurzamen. Niet alleen in de vorm van lagere energielasten, maar ook in een hogere waardering van de woning.”

Verduurzamen moet voor iedereen mogelijk zijn

Een gevolg van deze nieuwe kijk op woonlasten is dat de markt huizen met een slecht energielabel zal gaan afwaarderen. Dit effect wordt de ‘Brown Discount’ genoemd. Deze woningen worden vaak bewoond door mensen uit de lagere inkomenscategorieën. Jeroen: “Het kan niet zo zijn dat de lage inkomens straks de rekening gepresenteerd krijgen van het Klimaatakkoord. Daarom moet het kabinet verantwoorde financieringsoplossingen, zoals de hierboven genoemde gebouwgebonden financiering, wettelijk mogelijk maken en fiscaal stimuleren. Dit maakt het verduurzamen van de woning mogelijk én bereikbaar voor iedereen.”

Hypotheek van Triodos Bank is Paris Proof

Jeroen is blij dat hij namens Triodos Bank mee kan praten aan de sectortafel. “Het is mooi om onze holistische kijk op een duurzame samenleving en woonomgeving in te brengen in het proces van het Klimaatakkoord, en zo bij te dragen aan een slimmere financieringsbenadering en een betere samenwerking binnen de keten. Zo maken we van de energietransitie een positieve beweging voor iedereen!”

Tot slot vertelt Jeroen dat hij trots is op de duurzame hypotheekpropositie van Triodos Bank.  “Wij hebben de eerste Paris Proof hypotheek van Nederland. Dat is een mooie mijlpaal en hopelijk een voorbeeld voor de rest van de markt.”

Het nationale Klimaatakkoord

Sinds de Klimaattop van Parijs in 2015 werkt Nederland gezamenlijk aan een nationaal klimaatakkoord. Hierin maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over het verlagen van de CO2-uitstoot. Doel is om de CO2-reductiedoelen van Nederland voor 2030 (49% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990) en voor 2050 (95% minder) te behalen. Triodos Bank neemt actief deel aan deze tafels.