Albert van Zadelhoff
Albert van Zadelhoff

Netwerken en samenwerkingsverbanden vergroten het bereik van duurzame bedrijven en banken, zegt Albert van Zadelhoff. “Duurzame ondernemingen laten in de praktijk zien dat een positieve maatschappelijke bijdrage en een stevig financieel rendement elkaar kunnen versterken. Die boodschap komt scherper over als ondernemingen gezamenlijk optrekken.

Welke duurzame netwerken zijn er? 

“Je kunt ze grofweg onderverdelen in twee categorieën. Er zijn netwerken met strenge toelatingscriteria. En er zijn bredere netwerken waar ook bedrijven lid van kunnen worden die nog een lange weg te gaan hebben voordat ze echt duurzaam zijn. Een voorbeeld van een netwerk met strenge toelatingscriteria is B Corps. Dat is een wereldwijd netwerk van bijna 3.000 bedrijven die groen en sociaal ondernemen. Triodos Bank was in 2015 de eerste Nederlandse bank die lid werd. Ook de Global Alliance for Banking on Values is een voorbeeld van een verband met strenge toelatingscriteria. Dit is een mondiaal netwerk van ruim 50 onafhankelijke, duurzame banken die kennis en ervaring met elkaar delen over het financieren van positieve verandering in de samenleving. Juist dat laatste is een belangrijke reden voor de Global Alliance en andere ‘groene’ samenwerkingsverbanden om strenge toelatingscriteria te hanteren. Duurzame koplopers leren nu eenmaal het meest van andere duurzame koplopers.”

Netwerken van duurzame bedrijven en banken creëren een podium om onze principes uit te dragen.
Albert van Zadelhoff

En de bredere netwerken?

“Dat is een diverse categorie. Er zitten netwerken bij waar zo ongeveer de hele wereld lid van is, inclusief bijvoorbeeld oliebedrijven. Je kunt je afvragen wat de toegevoegde waarde van dergelijke netwerken is, omdat leden vaak niet aan specifieke eisen hoeven te voldoen. Er is kans dat ondernemingen hun lidmaatschap vooral gebruiken om hun cv op te poetsen. Lidmaatschap wordt dan een marketingding, en niet een manier om je werkwijze tegen het licht te houden en te verbeteren. Toch ben ik genuanceerd, want er zijn steeds meer bedrijven die werkelijk gemotiveerd zijn voor een verantwoorde manier van ondernemen. Als zij inspiratie vinden in netwerken met anderen, dan is dat natuurlijk gewoon positief.”

Hoe zit het met de waarde van de samenwerkingsverbanden met scherpere toelatingscriteria?

“Triodos Bank is lid van verschillende netwerken van duurzame bedrijven en banken. En dat is niet voor niets. Een belangrijke waarde is dat ze een podium creëren om onze principes uit te dragen. Neem de Global Alliance for Banking on Values. Daar waren we tien jaar geleden een van de oprichters van. Als het bijvoorbeeld gaat om de toekomst van de financiële sector, is het netwerk uitgegroeid tot een gewaardeerde gesprekspartner van politiek en toezichthouders. En van de Verenigde Naties. Zo is de Global Alliance een van de drijvende krachten achter een recent initiatief: het opstellen van de United Nations Principles for Responsible Banking. Die principes worden momenteel uitgewerkt en zullen omschrijven wat een verantwoorde manier van werken is in financiële instellingen. De bedoeling is dat het een mondiale standaard wordt voor de werkwijze van financiële instellingen: niet alleen voor duurzame banken, maar ook voor de ‘mainstream’ instellingen.”

De toon in de financiële wereld wordt voor een belangrijk deel gezet door de grote instellingen. Middelgrote banken leggen meer gewicht in de schaal als ze samen optrekken.
Albert van Zadelhoff

De kern van het werk van Triodos Bank is uiteraard: duurzaam bankieren en beleggen. Van Zadelhoff: “Dat is de manier waarmee we het meest direct bijdragen aan positieve verandering in de samenleving. Maar het is ontzettend nuttig om daarnaast ook op een meer indirecte manier invloed uit te oefenen. En daar zijn samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde instellingen voor van belang. Die netwerken zijn zeker in de financiële wereld essentieel.”

Waarom?

“De toon in de financiële wereld wordt voor een belangrijk deel gezet door de grote, mondiale financiële instellingen. Middelgrote duurzame banken zoals Triodos Bank kunnen meer gewicht in de schaal leggen als ze samen optrekken. We zijn niet zo groot als bijvoorbeeld ING. Maar dat is ook niet nodig om impact te hebben en een stevige bijdrage te leveren aan het debat over de toekomst van de financiële sector.”

Triodos Bank is in veel opzichten een ‘gewone’ bank, zegt Van Zadelhoff. “We zijn geen activistische club die van buiten tegen het systeem aan duwt. We bewijzen juist bínnen het financiële systeem dat duurzaam bankieren en beleggen loont. Dat doen we gelukkig niet alleen, maar samen met een groeiend aantal andere partijen over de hele wereld. En zo kunnen we anderen inspireren.”

> Bekijk alles van de Private Banking Update