Kenmerkend aan de aanpak van Raedthuys is het betrekken van investeerders en omwonenden. Dit betrekken van burgers bij duurzame energieprojecten is niets nieuws, althans voor Raedthuys.

Marcel Bovenmars
Directeur van Raedthuys Groep Marcel Bovenmars: “Windenergie op land zal bij het halen van de doelstelling een hoofdrol vervullen.”

Directeur Marcel Bovenmars vertelt dat Raedthuys vanaf de oprichting, in 1995, investeerders en omwonenden nauw betrekt. “We zijn begonnen met één windturbine in Zeewolde in 1997. Nu leveren we met 20 projecten en 70 windturbines energie voor zo’n 60.000 tot 70.000 huishoudens. Vanaf het eerste project werken we al samen met Triodos Bank.”

Wind mee

Raedthuys lijkt de wind mee te hebben. Met het Energieakkoord staan veel maatschappelijke partners achter het doel van 14% duurzame energie in 2020. Dit wordt een hele klus, want nu zit Nederland nog op 4%. “Windenergie op land zal bij het halen van de doelstelling een hoofdrol vervullen”, verwacht Bovenmars.

Een mooie ontwikkeling is volgens hem dat burgers en bedrijven in beweging komen. Bovenmars: “Duurzame energie leeft. Dat uit zich zowel in populariteit van zonnepanelen en windmolens als in een toenemende belangstelling voor de financiering ervan.”

Hoe minder je gebruikt, hoe goedkoper de stroom. Dat is tegendraads, maar wij geloven daar in
Marcel Bovenmars

Burgerparticipatie

Dat burgerparticipatie in windenergie in opkomst is, blijkt uit allerlei initiatieven, zoals de Windcentrale, Meewind en lokale coöperatieve verenigingen. Raedthuys is op dit terrein een voorloper. De organisatie financiert projecten met eigen geld (eigen vermogen) en leningen, onder andere uit het Triodos Groenfonds.

Daarnaast nodigt het burgers uit om te participeren. Vroeger kon je alleen deelnemen door mede-eigenaar te worden. Maar vijf jaar geleden heeft het bedrijf ook deelname via obligatieleningen mogelijk gemaakt. Hiermee wil Raedthuys de omgeving betrekken bij het project; windturbines worden immers niet altijd door iedereen met gejuich begroet.

Pure Energie

Windmolen
Windmolen van Pure Energie

De nieuwste manier om burgers te laten participeren is via hun energierekening. Dit maakt Raedthuys mogelijk met het merk 100% Pure Energie. Onder die noemer levert het de zelf opgewekte windenergie en zonnestroom nu rechtstreeks aan huishoudens en bedrijven.

Het energiemerk van Raedthuys werkt volgens het principe van trias energetica: zo min mogelijk energie verbruiken, zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energie en een zo efficiënt mogelijk verbruik van fossiele brandstoffen. Bovenmars versterkt dit door consumenten te belonen wanneer zij minder energie verbruiken. “Bij ons geldt: hoe minder je gebruikt, hoe goedkoper de stroom. Dat is tegendraads, maar wij geloven daar in.”

PROJECT CV
WINDPARK OLDEBROEKERTOCHT
Het windmolenpark Oldebroekertocht bestaat sinds 2001. Het produceert jaarlijks zo’n 25 miljoen kilowattuur groene stroom en voorziet in de behoefte van ruim 7.200 huishoudens. Raedthuys Groep had al zes windmolens in dit park en investeerde vorig jaar in nog eens zes turbines (vermogen: 2,3 megawatt per stuk). De windmolens zijn gefinancierd met eigen vermogen en leningen uit het Triodos Groenfonds.

Tekst: Joost Bijlsma
Fotografie: Michiel Wijnbergh