Wie behartigt mijn belangen als certificaathouder?

De rolverdeling tussen Triodos Bank, de certificaathouders en Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) is als volgt:

Triodos Bank:

  • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar missie en zet daarbij het door certificaathouders toevertrouwde aandelenkapitaal in.
  • Houdt bij besluitvorming rekening met de belangen van alle betrokkenen waaronder certificaathouders.
  • Legt verantwoordelijkheid af voor het gevoerde beleid aan SAAT.

SAAT:

  • Beheert de aandelen van Triodos Bank en geeft Certificaten van aandelen uit aan certificaathouders.
  • Bewaakt dat de statutair vastgelegde missie van Triodos Bank wordt uitgevoerd.
  • Legt verantwoording af aan de certificaathouders over de dialoog die zij als aandeelhouder met de bestuurders van de bank heeft gevoerd.
  • Heeft stemrecht op de  Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De certificaathouders van Triodos Bank:

  • Verstrekken (via SAAT) het eigen vermogen aan Triodos Bank.
  • Kiezen het bestuur van SAAT.
  • Delen in de winst en eventueel verlies van de bank, net als gewone aandeelhouders.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp