Wat zijn de voorwaarden van de huidige beleggersactie?

Tot 12 juni heeft Triodos Bank een speciale beleggingsactie  lopen.

 • Je betaalt geen aankoopkosten (normaal 0,4%) voor aankopen tijdens de actieperiode (let op: dit geldt niet voor maandbeleggen)
 • Beleg je in deze actieperiode minimaal € 2.000 in één of gespreid over meerdere fondsen? Dan doneren wij uit jouw naam € 50 aan een maatschappelijk initiatief via Triodos Foundation.

Actievoorwaarden
Wie kan meedoen aan de actie?

 • Huidige klanten én nieuwe klanten kunnen meedoen aan de actie. Deelname aan deze actie staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de reguliere voorwaarden die horen bij beleggen.
 • Je kan per persoon één keer meedoen aan de actie.
 • Je kan zowel met een rekening op één naam, als met een gezamenlijke rekening aan de actie meedoen. Indien meerdere rekeninghouders op dezelfde gezamenlijke rekening inleggen, dan wordt die inleg bij elkaar opgeteld. Per gezamenlijke rekening doen we één donatie.

Hoe doe je mee?

 • De actie geldt bij een inleg van minimaal € 2.000 op de beleggersrekening van Triodos Bank tijdens de actieperiode. Je mag deze inleg verspreiden over meerdere fondsen, bijvoorbeeld € 1.000 in een fonds, en € 1.100 in een ander fonds.
 • De actieperiode is 10 mei 2020 t/m 12 juni 2020. Je inleg moet tijdens deze periode plaatsvinden om mee te doen.
 • Om mee te doen aan de actie moet je inleg minimaal twee maanden na afloop van de actieperiode nog op je beleggersrekening staan.
 • De actie geldt voor alle beleggingsfondsen van Triodos Bank.
 • Reeds lopende maandelijkse orders zijn uitgesloten.
 • Ongeveer 3 maanden na de inleg zal de donatie van € 50 worden uitgevoerd. We laten je weten wanneer dit gebeurd is en welke bestemming de donatie gaat krijgen. We communiceren hierover met de hoofdrekeninghouder van de rekening.
 • Op het moment van de donatie moet je beleggingsrekening actief zijn.

Overige voorwaarden

 • Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden.
 • De actie is een initiatief van Triodos Bank NV gevestigd te Zeist.
 • Beleggen kent risico's. Je kan je inleg verliezen.
 • Triodos Bank NV kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op triodos.nl.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp