Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de solidariteitsregeling?

Om de periode van de handelsopschorting van certificaten van aandelen te overbruggen, heeft Triodos Bank op 15 februari 2022 de details van het restrictieve terugkoopprogramma bekendgemaakt.  Voor dit programma zetten we een bedrag van 14,4 miljoen euro in. Van dit bedrag wijzen we 3 miljoen euro toe aan certificaathouders die het dringendst behoefte hebben aan liquiditeit om hun lopende vitale uitgaven te dekken.

Er zijn strikte criteria waaraan certificaathouders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de solidariteitsregeling. Dit zijn:

  1. een ernstige, dringende en onmiddellijke behoefte aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven (huur, hypotheek, voedsel, medische kosten) te dekken; en
  2. als gevolg van een onvoorziene persoonlijke gebeurtenis (bijv. ziekte, werkloosheid); en
  3. er zijn geen vrij verkrijgbare financiële activa beschikbaar.

Certificaathouders die niet in aanmerking komen voor de solidariteitsregeling, kunnen zich wel aanmelden voor het terugkoopprogramma. 

Het bereiken van een evenwichtige en faire solidariteitsregeling is ingewikkeld en gebonden aan internationale regelgeving. De goedkeuring van de solidariteitsregeling duurt dan ook helaas langer dan eerder verwacht. Het is om die reden nog niet bekend wanneer de solidariteitsregeling kan worden aangevraagd. Zodra er meer informatie beschikbaar is, delen we die hier.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp