Wat wijzigt er in de algemene voorwaarden van de Triodos Internet Betaalrekening?

  • In artikel 43 staat nu dat je een andere dienstverlener toegang kunt geven tot je Internet Betaalrekening. Dit vloeit voort uit de nieuwe Europese richtlijn PSD2. Een andere dienstverlener krijgt alleen toegang als jij daar toestemming voor geeft.
  • In artikel 58.2 staat nu dat wij je uiterlijk 30 dagen van tevoren informeren over een rentewijziging. Deze termijn was 2 maanden.
  • In artikel 82.1 staat nu dat wij je uiterlijk 30 dagen van tevoren informeren over een wijziging in de algemene voorwaarden of het tarievenoverzicht Internet Betaalrekening. Deze termijn was 2 maanden.
  • Het taalgebruik is vereenvoudigd. Het begrip “ duurzame drager”  is bijvoorbeeld vervangen door een meer begrijpelijke tekst.

De nieuwe voorwaarden gaan in op 14 september 2019.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp