Wat wijzigt er in de Algemene Voorwaarden Triodos Internet Zakenrekening?

  • In artikel 44 staat nu dat u een andere dienstverlener toegang kunt geven tot uw Internet Zaken Rekening. Dit vloeit voort uit de nieuwe Europese richtlijn PSD2. Een andere dienstverlener krijgt alleen toegang als u daar zelf toestemming voor geeft.
  • In artikel 78.1 staat nu dat wij u uiterlijk 30 dagen van tevoren informeren over een wijziging in de Algemene Voorwaarden of het Tarievenoverzicht Internet Zaken Rekening. Deze termijn was 60 dagen.
  • Het taalgebruik is vereenvoudigd. Het begrip "duurzame drager" is bijvoorbeeld vervangen door een meer begrijpelijke tekst.

De nieuwe voorwaarden gaan in op 14 september 2019.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp