Wat wijzigt er in de Algemene Voorwaarden Triodos Internet Zaken Rekening?

  • In artikel 44 staat nu dat je een andere dienstverlener toegang kunt geven tot je Triodos Internet Zaken Rekening. Dit vloeit voort uit de nieuwe Europese richtlijn . Een andere dienstverlener krijgt alleen toegang als je daar zelf toestemming voor geeft.
  • In artikel 78.1 staat nu dat wij je uiterlijk 30 dagen van tevoren informeren over een wijziging in de Algemene Voorwaarden of het Tarievenoverzicht Internet Zaken Rekening. Deze termijn was 60 dagen.
  • Het taalgebruik is vereenvoudigd. Het begrip "duurzame drager" is bijvoorbeeld vervangen door een meer begrijpelijke tekst.

De nieuwe voorwaarden gaan in op 14 september 2019.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp