Wat wijzigt er in de Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening?

  • In artikel 43 staat nu dat u een andere dienstverlener toegang kunt geven tot uw Internet Betaalrekening. Dit vloeit voort uit de nieuwe Europese richtlijn PSD2. Een andere dienstverlener krijgt alleen toegang als u daar zelf toestemming voor geeft.
  • In artikel 58.2 staat nu dat wij u uiterlijk 30 dagen van tevoren informeren over een rentewijziging. Deze termijn was 2 maanden.
  • In artikel 82.1 staat nu dat wij u uiterlijk 30 dagen van tevoren informeren over een wijziging in de Algemene Voorwaarden of het Tarievenoverzicht Internet Betaalrekening. Deze termijn was 2 maanden.
  • Het taalgebruik is vereenvoudigd. Het begrip “ duurzame drager”  is bijvoorbeeld vervangen door een meer begrijpelijke tekst.

De nieuwe voorwaarden gaan in op 14 september 2019.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp