We helpen u graag verder

Wat is EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)?

De hoeveelheid energie die nodig is om een woning te koelen of verwarmen wordt uitgedrukt in een EPC-waarde. Een EPC-waarde van 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus 60% van de energie van een woning uit 1990.

De EPC is vastgelegd in het bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen. Hierin staat aan welke EPC-norm woningen moeten voldoen. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland moeten aan EPC-eisen voldoen. Sinds 2015 geldt voor nieuwbouw een EPC-grenswaarde van 0,4. De overheid scherpt de norm steeds verder aan, zodat er in 2020 energie neutrale woningen (EPC van 0,0) worden gebouwd.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp