Wat is de status van het terugkoopprogramma voor Certificaten van aandelen?

Op 1 augustus 2022 heeft Triodos Bank aangekondigd het beperkte terugkoopprogramma van certificaten van aandelen in te trekken. Dit geldt ook voor de solidariteitsregeling. Daarnaast stelt Triodos een buitengewone dividenduitkering voor van € 1,01 (vóór bronbelasting, indien van toepassing) per certificaat, ten bedrage van € 14,4 miljoen.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp