Wat is de reden van de recente koersontwikkeling van Triodos Groenfonds?

Als je investeert in Triodos Groenfonds zal het je zijn opgevallen: sinds het begin van het jaar is er sprake van een koersdaling. De vraag naar projecten rondom duurzame energie, biologische landbouw en natuurontwikkeling is echter groter dan ooit. De daling heeft dan ook niet zozeer te maken met de waarde van projecten waarin het fonds belegt, maar is het gevolg van de stijging van de rente op de kapitaalmarkt en de recente geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen.

Bij hogere rentes zijn de eerder verstrekte leningen tegen toen geldende lagere rentes minder aantrekkelijk. Daarnaast heeft de onzekerheid in de markt als gevolg van de oorlog in de Oekraïne ook een negatief effect op de koersen. De beleggingsportefeuille van Triodos Groenfonds is nog altijd zeer robuust en heeft een stabiele en hoge kredietkwaliteit. Dat betekent dat het fonds nog altijd de afgesproken rentebetalingen en aflossingen op de verstrekte leningen ontvangt.

Op de kapitaalmarktrente hebben we geen invloed. Terwijl bestaande leningen worden afbetaald zullen nieuwe projecten worden gefinancierd tegen actuele marktrente. Bij een hogere marktrente zal dit ook een hoger rendement opleveren. Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar duurzame energie zal blijven stijgen, wat mooie investeringsmogelijkheden voor Triodos Groenfonds zal blijven opleveren.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp