Wat is de reactie van Triodos Bank op de stap van Stichting Certificaathouders naar de Ondernemingskamer?

Triodos Bank is geïnformeerd dat de Stichting Certificaathouders Triodos Bank een verzoekschrift heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Hoewel Triodos Bank erkent dat de Ondernemingskamer in bepaalde gevallen een belangrijke rol kan spelen, zijn wij van mening dat het verzoek om een enquête te starten niet moet worden ingewilligd en zullen wij de Ondernemingskamer daarom vragen het verzoek af te wijzen.

Triodos Bank heeft zich op verschillende manieren en bij verschillende gelegenheden uitvoerig tot haar certificaathouders gewend om hen te informeren. Een overzicht daarvan treft u hier. Triodos Bank blijft zich inzetten om de opschorting van de handel in haar certificaten op te lossen en de potentiële toegang tot nieuw kapitaal te herstellen en haar missie te blijven vervullen door haar certificaten te noteren op een multilaterale handelsfaciliteit ('MTF'). Triodos blijft ervan overtuigd dat dit in het belang is van haar belanghebbenden.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp