Wanneer wordt de handel in Certificaten hervat?

Triodos Bank  heeft verschillende opties overwogen om de handel in certificaten te hervatten. De bank heeft deze opties toegelicht tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering en informatiebijeenkomsten. Op 21 december 2021 heeft de bank bekendgemaakt te kiezen voor de optie waarbij de handel van certificaten mogelijk op een semi-open platform wordt mogelijk gemaakt. Het voorbereiden van een notering op een MTF kost tijd en de daadwerkelijke notering is onderworpen aan verschillende randvoorwaarden, zoals goedkeuring door de regelgevende instanties, belangstelling van beleggers en marktomstandigheden. Hoewel de voorbereidingen tijd zullen vergen, verwacht de bank de technische gereedheid binnen het eerder aangegeven tijdsbestek van 12-18 maanden te voltooien.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp