Wanneer wordt de handel in certificaten hervat?

Triodos Bank is voornemens de handel weer te hervatten zodra de impact van deze pandemie duidelijker is geworden en de markten zich hebben gestabiliseerd. Investeerders en andere belanghebbenden worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp