Wanneer gaat het terugkoopprogramma voor Certificaten van aandelen van start?

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 maart 2022 heeft Triodos Bank van onze aandeelhouder SAAT het mandaat gekregen om het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling uit te kunnen voeren. We wachten nu nog op toestemming van de relevante internationale toezichthouders. Het bereiken van een evenwichtige en faire solidariteitsregeling is ingewikkeld en gebonden aan internationale regelgeving. De goedkeuring van de solidariteitsregeling duurt dan ook helaas langer dan eerder verwacht. Het is om die reden nog niet bekend wanneer de solidariteitsregeling kan worden aangevraagd.

Het is niet uitgesloten dat Triodos bank het algemene terugkoopprogramma alvast uit gaat voeren, maar met de solidariteitsregeling wacht. Mocht de solidariteitsregeling onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan zal de bank wel verder gaan met het algemene inkoopprogramma.

Zodra we meer informatie hebben over de aanvang van het terugkoopprogramma, delen we dit.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp