Waarom zijn het terugkoopprogramma van certificaten van aandelen en de solidariteitsregeling ingetrokken?

Op 1 augustus 2022 heeft Triodos Bank aangekondigd het beperkte terugkoopprogramma van certificaten van aandelen in te trekken. Dit geldt ook voor de solidariteitsregeling.

Bij de voorbereiding van de uitvoering van het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling zijn we gestuit op onvoorziene complicaties bij de uitvoering van het programma in hetzelfde tempo in de vijf landen waar Triodos Bank actief is. Hierdoor hebben we geconcludeerd dat we het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling niet meer tijdig konden uitvoeren. Als gevolg van dit ernstige risico op verdere vertraging zouden de tijdschema's voor de uitvoering van de notering van de certificaten op een Multilateral Trading Facility platform (MTF) waarschijnlijk nadelig worden beïnvloed. Triodos Bank acht het risico van vertraging van de notering van certificaten op een MTF onaanvaardbaar in het licht van de situatie van langdurige opschorting van de handel waar de huidige certificaathouders door worden getroffen. Triodos Bank zal alle noodzakelijke stappen blijven nemen om de voorbereidingen voort te zetten voor een tijdige start van de MTF, die naar verwachting in de eerste helft van 2023 zal worden afgerond.

Triodos Bank heeft geprobeerd manieren te vinden om tussenoplossingen te bieden voor het gebrek aan verhandelbaarheid en de liquiditeitsproblemen die certificaathouders kunnen ondervinden. Wij vonden dat wij alles moesten onderzoeken om certificaathouders tussentijdse oplossingen te bieden. Daarbij zijn we buiten de bekende paden getreden. Wij zijn op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen om de aankoop van Certificaten van Aandelen binnen de wettelijke mogelijkheden mogelijk te maken. Een prikbord bleek helaas niet mogelijk. Het terugkoopprogramma riep nieuwe vragen van toezichthouders op, die tijd en nieuwe antwoorden vergen. Zoals we in de AVA van 20 mei 2022 hebben verklaard, konden we het beoogde programma niet uitvoeren als het voorbereiden van de antwoorden op de vragen zoveel tijd kost dat ze de notering aan de MTF zouden vertragen.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp