Waarom stelt Triodos Bank een buitengewoon dividend voor van EUR 1,01 per Certificaat?

Op 1 augustus 2022 heeft Triodos Bank aangekondigd het beperkte terugkoopprogramma van certificaten van aandelen in te trekken. Dit geldt ook voor de solidariteitsregeling. Daarnaast stelt Triodos een buitengewone dividenduitkering voor van € 1,01 (vóór bronbelasting, indien van toepassing) per certificaat, ten bedrage van € 14,4 miljoen.
Het buitengewoon dividend, dat nu wordt voorgesteld, is bedoeld om het bedrag van € 14,4 miljoen dat was gereserveerd voor het beperkte terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling uit te keren aan de certificaathouders. Betaling van het buitengewoon dividend is gepland voor één week na de BAVA in oktober 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouder.

Interim-dividend
Dit buitengewoon dividend is niet hetzelfde als een eventueel interim-dividend. De uitkering van een eventueel interim-dividend, waarvoor SAAT tijdens de AVA van 20 mei heeft gepleit, zou een beslissing zijn op basis van de financiële prestaties en vooruitzichten van dit jaar en kan pas worden overwogen na de opstelling van de halfjaarresultaten 2022. Mocht de Raad van Bestuur besluiten om een interim-dividend uit te keren, dan zal een dergelijk besluit later worden gecommuniceerd, samenvallend met of volgend op de publicatie van de halfjaarresultaten 2022.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp