Waarom is het rendementspercentage van mijn aandelen plotseling veranderd?

Vanaf april hanteert Triodos Bank een andere methode om je inzicht te geven in het effect van de beleggingskosten op je rendement. Dit zie je voor het eerst in je kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2020. Hierdoor kan je rendement in procenten hoger of lager uitvallen dan daarvoor. Je werkelijke rendement in euro’s blijft uiteraard gelijk.

Nieuwe methode

De nieuwe methode die we gebruiken is de zogeheten Modified Dietz-methode. Bij deze methode wordt er nauwkeuriger rekening gehouden met de aan- en verkopen die je uitvoert op je beleggersrekening. Bij de oude rekenmethode was dit minder het geval. De nieuwe methode geeft daarom een beter beeld van het daadwerkelijke rendement op je beleggingen.

Lees meer over de Modified Dietz-methode.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp