Waarom is de koers van mijn certificaten van aandelen gewijzigd?

Triodos Bank heeft als Nederlandse financiële instelling de wettelijke plicht om periodiek gegevens die relevant zijn voor de belastingaangifte door te geven aan de belastingdienst. We noemen dat renseigneringsplicht.

Vanwege deze plicht moet de economische waarde van certificaten, oftewel de reële waarde, bepaald worden op de peildatum die de belastingdienst gebruikt. Voor de belastingaangifte over 2023 is dit 1 januari 2023. Omdat er op dit moment geen vrije handel in certificaten mogelijk is, is de economische waarde alleen vast te stellen op basis van een schatting. De geschatte economische waarde van een certificaat van aandelen Triodos Bank per 1 januari 2023 is bepaald op 60 euro. 

Triodos Bank wil de handel in certificaten hervatten op een semi-open handelsplatform. Hier zal een nieuwe variabele prijs tot stand komen op basis van vraag en aanbod. De geschatte economische waarde is alleen bedoeld voor de belastingaangifte en is geen indicatie voor de toekomstige handelsprijs.  


Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp