Waar vind ik de uitkomsten van de enquête die in november 2021 onder certificaathouders is afgenomen?

In november 2021 is er een enquête gehouden onder certificaathouders. De uitkomsten van deze enquête zijn, samen met de uitkomsten van dialoogsessies met klanten en medewerkers van Triodos Bank, meegenomen als input voor het maken van een weloverwogen besluit over de toekomstige kapitaalstrategie van Triodos Bank. Een samenvatting van de uitkomsten is hier te vinden.

De enquête is afgenomen door Ipsos Group S.A, een multinationale onderneming voor marktonderzoek en advies.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp