Op welke wijze beschermt SAAT de missie van Triodos Bank nu de notering aan het MTF een feit is?

SAAT zal de belangen van Triodos Bank, de certificaathouders en de missie van de bank blijven behartigen. 

- Zij zal dit in de eerste plaats doen bij de uitoefening van haar stemrecht in de algemene vergadering. 

- Daarnaast zal SAAT een wettelijk recht hebben om in te grijpen in uitzonderlijke situaties waarin de belangen van Triodos Bank en de missie op het spel staan (zoals een vijandige overname). Als dit gebeurt, zal SAAT dit altijd zorgvuldig en op basis van de omstandigheden van het geval beoordelen. 

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp