Ontvang ik nog dividend van de certificaten van aandelen?

Triodos Bank heeft op 27 mei 2022 een cash dividend over het boekjaar 2021 uitgekeerd van € 1,80 per aandeel.

Buitengewoon dividend

Na de aankondiging op 1 augustus 2022 van de intrekking van het beperkte terugkoopprogramma van certificaten van aandelen kondigde Triodos Bank aan om een buitengewoon dividend in cash uit te keren van € 1,01 (vóór dividendbelasting, indien van toepassing) per certificaat. Dit bedrag is gebaseerd op het kapitaal dat gereserveerd was voor het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling, die werden ingetrokken. Tot uitkering van een buitengewoon dividend is besloten op de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022.

Interim dividend

Het bestuur van SAAT heeft de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2022 verzocht zich te beraden op het dividendbeleid en de mogelijkheid van een interim-dividend in de loop van dit boekjaar te onderzoeken. De Raad van Bestuur heeft gehoor gegeven aan deze oproep en heeft besloten een interim-dividend in cash van € 0,35 (vóór dividendbelasting, indien van toepassing) uit te keren. Het interim cash dividend is tegelijk met het voorgestelde buitengewoon dividend van € 1,01 betaalbaar gesteld na de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022, waar het geactualiseerde dividendbeleid en de in dit verband gemaakte overwegingen zijn meegedeeld.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp