Mijn handelsrekening bij Captin is geopend na 3 april 23. Moet ik extra documenten accorderen voordat ik kan handelen?

Als uw handelsrekening bij Captin na 3 april 2023 is geopend, hebt u tijdens de opening ingestemd met vier documenten:

  1. Overeenkomst Beleggen Captin Broker
  2. Onherroepelijke volmacht giralisering certificaten Triodos Bank
  3. Rulebook Captain Multilaterale Handelsfaciliteit 
  4. Handelsregelement 

Voordat u daadwerkelijk kunt handelen, wordt u om technische redenen nogmaals verzocht akkoord te gaan met het rulebook en het handelsregelement. We verontschuldigen ons voor dit ongemak. 

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp