Mag Triodos Bank de handel in certificaten van aandelen stilleggen?

Triodos Bank is op geen enkele wijze verplicht om certificaten te verkopen aan certificaathouders of terug te kopen van certificaathouders. Deze mogelijk beperkte verhandelbaarheid van certificaten staat beschreven in het prospectus van Certificaten van aandelen en de productinformatie.

De manier waarop Triodos Bank transacties in certificaten faciliteert, wordt ook nader beschreven in de Principes voor het faciliteren van transacties in Certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank.

De risico’s van de mogelijk beperkte verhandelbaarheid van Certificaten staan beschreven in het prospectus 2020 (pagina 17 en 52) en in de Nederlandstalige samenvatting van het prospectus 2020 (pagina 7).

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp