Ik ontvang vragen over de activiteiten van mijn organisatie. Wat wordt hiermee bedoeld?

Momenteel voeren wij onder onze zakelijke klanten een cliëntenonderzoek uit  in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft). Hiermee willen we de identiteit en activiteiten van onze klanten toetsen en actualiseren.

  • Met activiteiten bedoelen we de diensten en/of producten die uw organisatie levert.
  • Met buitenlandse activiteiten bedoelen we of uw onderneming in verschillende landen actief is.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp