Ik heb al een zakelijke rekening. Waarom krijg ik een verzoek om aanvullende informatie?

Momenteel voeren wij onder onze zakelijke klanten een cliëntenonderzoek uit  in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft). Hiermee willen we de identiteit en activiteiten van onze klanten toetsen en actualiseren. Sinds juli hebben wij meer informatie van u nodig dan voorheen. Het kan daarom zijn dat u al informatie heeft verstrekt, maar dat wij nu aanvullende gegevens opvragen.

De Wwft is ingevoerd voor het tegengaan van witwassen, fraudebestrijding, en het voorkomen van financiering van terrorisme. Triodos Bank is door De Nederlandsche Bank verplicht om deze wet uit te voeren.

Momenteel voeren wij onder onze zakelijke klanten een cliëntenonderzoek uit  in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft). Hiermee willen we de identiteit en activiteiten van onze klanten toetsen en actualiseren. Sinds juli hebben wij meer informatie van u nodig dan voorheen. Het kan daarom zijn dat u al informatie heeft verstrekt, maar dat wij nu aanvullende gegevens opvragen.

De Wwft is ingevoerd voor het tegengaan van witwassen, fraudebestrijding, en het voorkomen van financiering van terrorisme. Triodos is door De Nederlandsche Bank verplicht om deze wet uit te voeren.


Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp