Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht, en wat kan ik opsturen als deze er niet is?

Om de bankzaken goed af te handelen, hebben we een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. Hierin legt een notaris vast wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag regelen.

In sommige gevallen is een verklaring van erfrecht verplicht. Dit hangt af van:

  • de hoogte van het saldo op het moment van overlijden
  • of jij en/of de rekeninghouder in het buitenland woont
  • of de nalatenschap (wellicht) niet wordt aanvaard

Kosten

De verklaring van erfrecht en de verklaring van executele worden opgesteld door de notaris. De tarieven kunnen verschillen per notaris. Ze zijn bovendien afhankelijk van de complexiteit van de erfenis en hoeveel erfgenamen er zijn. Het is daarom verstandig om je goed te laten informeren en meerdere offertes aan te vragen.


Testament

Indien er geen verklaring van erfrecht of verklaring van executele is opgesteld en wanneer dit ook niet verplicht is, vragen wij om een kopie van het testament van de overledene. Bij een testament kan namelijk worden afgeweken van de wettelijke verdeling. Naast het testament hebben we ook een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register nodig.


Vrijwaringsverklaring

Wij hebben een Vrijwaringsverklaring ten behoeve van erven overig nodig wanneer er geen verklaring van erfrecht of testament beschikbaar is. Ben je de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene? Dan hoef je geen vrijwaringsverklaring mee te sturen. 


Meer informatie

Lees meer over het afhandelen van de bankzaken na het overlijden van een rekeninghouder. Bel of mail ons als je vragen hebt.