Hoe kan SAAT met het model "One Share One Vote" voorkomen dat andere onethische belangen de bank besturen?

Dit is het antwoord van SAAT: Naar Nederlands recht kan SAAT weigeren een stemvolmacht te geven aan een certificaathouder in drie specifieke en uitzonderlijke situaties:
a.) in geval van een vijandig openbaar bod, of een gerechtvaardigde verwachting dat een dergelijk bod zal worden gedaan;
b.) wanneer een of meer certificaathouders zeggenschap hebben over ten minste 25% van de certificaten; 
c.) en, als naar het oordeel van SAAT de uitoefening van het stemrecht door een certificaathouder wezenlijk in strijd is met de belangen van Triodos Bank en de met haar verbonden onderneming.
Houd er rekening mee dat SAAT een besluit om geen stemvolmacht af te geven altijd moet en zal motiveren. SAAT zal dat niet lichtvaardig doen en het algemene uitgangspunt zal zijn dat certificaathouders stemmen.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp