Hoe is de prijs van Certificaten van aandelen in het terugkoopprogramma bepaald?

Voor het terugkoopprogramma van Certificaten van aandelen hebben we besloten om de handelsprijs voor de beperkte terugkoop gelijk te stellen aan de economische waarde die wij aan de belastingdienst hebben meegedeeld. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Er hebben zich begin februari dit jaar geen significante ontwikkelingen voorgedaan ten opzichte van december vorig jaar, die een andere prijsstelling nodig maakten.
  • We wilden zo snel en goed mogelijk helderheid verschaffen over de inkoopprijs en hebben besloten niet te wachten tot het moment van uitvoering van het programma.

Daarom zullen de certificaten binnen dit programma voor een prijs van 59 euro worden terug gekocht door de bank.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp