Hoe bepaalt Triodos Bank de koers van certificaten van aandelen?

Met Certificaten van Aandelen Triodos Bank beleg je in Triodos Bank zelf. Anders dan bij beursgenoteerde aandelen wordt de koers van de Certificaten wordt bepaald door de intrinsieke waarde van Triodos Bank te delen door het aantal uitgegeven Certificaten.

Intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde is een algemeen geaccepteerd accounting principe dat een weergave geeft van de boekwaarde van een bedrijf. De intrinsieke waarde van Triodos Bank is gelijk aan de boekwaarde van de activa van Triodos Bank verminderd met de boekwaarde van de passiva van Triodos Bank.

Berekeningsmethode
De berekening van de intrinsieke waarde van Triodos Bank is sinds 1 januari 2020 gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). Kenmerkend voor het gebruik van IFRS is het begrip fair value. Dit wil zeggen dat op het moment dat de balans wordt opgemaakt, de reële waarde van de balansposten moet worden bepaald en weergegeven. Ook te verwachte toekomstige ontwikkelingen maken hier deel van uit. Hierdoor worden veranderingen in de bezittingen en verplichtingen van een onderneming meteen inzichtelijk maakt op de balans.

Publicatie koers
De koers van de certificaten wordt wekelijks berekend en gepubliceerd op dinsdag 9:00u. Wanneer dit moment op een feestdag valt wordt de update de volgende werkdag gepubliceerd.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp