Zoogdiervereniging

Nijmegen, Nederlandwww.zoogdiervereniging.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorOverige

De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht, en zet zich in voor de studie en bescherming van alle in het wil levende zoogdieren en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is daarbij op zowel nationaal als internationaal niveau actief. De studie en de bescherming van zoogdieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met behulp van vele vrijwilligers en professionals verzamelt de Zoogdiervereniging kennis over zoogdierpopulaties en over oorzaken van achter- of vooruitgang in deze populaties. De kennis wordt gebruikt om de wilde zoogdieren zo effectief mogelijk te beschermen. Door middel van onderzoek, voorlichting en advisering probeert de Zoogdiervereniging de belangen van de zoogdieren en hun leefgebied zo goed mogelijk te behartigen. Zoogdieren verdienen namelijk de ruimte.