De Westerkim is een christelijk woonzorgcentrum in Hoogeveen. In het huis wonen ouderen die zorg nodig hebben vanwege dementie of lichamelijke beperkingen. Bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers vormen samen de Westerkim familie. Er wordt vanuit naastenliefde om elkaar gegeven, dit betekent: aan elkaar denken en er voor elkaar zijn. In 2019 zijn 10 kleinschalige woningen met elk 9 appartementen en een gezamenlijke woonkamer gebouwd. In het hart van het gebouw zijn verschillende ontmoetingsruimten. De huidige aanleunwoningen hebben een directe verbinding naar het centrale hart van het gebouw. Vanuit de christelijke identiteit vindt Westerkim het belangrijk om te bouwen met respect voor de aarde en haar energiebronnen. Daarom is gekozen voor energieneutraal en gasloos. Door verregaande isolatie wordt het energieverbruik beperkt, er wordt duurzame energie opgewekt met meer dan 700 zonnepanelen en er wordt efficiënt omgegaan met energieverbruik door het toepassen van een hoge luchtdichtheid, ledverlichting en lucht-, water- en warmtepompen.