Villa Boerebont

Breda, Nederlandvillaboerebont.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorZorg

Villa Boerebont is een jeugdhulporganisatie die zich inzet voor jongeren die door diverse omstandigheden tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Ze zijn hierdoor (nog) niet in staat hun plek te vinden in de maatschappij.


Ieder mens wordt geboren met kwaliteiten en talenten, echter niet ieder kind of jongere krijgt de kans deze optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan. Bij Villa Boerebont biedt een plek waar jongeren hun kansen, krachten en kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, begeleiding vanuit nabijheid en een zinvolle dag invulling.

De villa biedt zorg, zo normaal als mogelijk en zo speciaal als nodig, net zo lang de jongere er klaar voor is zijn of haar plek in de maatschappij te betreden.