Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

Utrecht, Nederlandwww.stadsherstel-utrecht.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV (UMS) is in 1985 opgericht om monumenten die worden bedreigd of dreigen verloren te gaan, te restaureren en te behouden zonder winstoogmerk. Niet alleen woonhuizen maar ook ander soortige gebouwen komen in aanmerking zoals molens, watertorens boerderijen en industriële gebouwen. Culturele of maatschappelijke functies zijn de laatste jaren steeds belangrijker. Eenmaal gerestaureerde panden

worden door UMS in goede staat gehouden. Slechts in een enkel geval is een pand verkocht. Door restauratie en bij verhuur probeert UMS "wonen op maat" te leveren. Waar mogelijk worden huurders betrokken bij de uitvoering van hun pand en de indeling van de ruimten. Het gaat om beheer en behoud op niveau, gericht op verantwoord gebruik met aandacht voor gebouw, mens en leefomgeving.