In Treasures of nature draait alles om jongeren en natuur. Veel kinderen, vooral in achterstandssituaties of met beperkingen, leven een groot deel van hun tijd binnen vooral in een stedelijke omgeving. Eten betekent vaak voorverpakt voedsel uit de supermarkt en natuur is meestal niet veel meer dan een tuin of park. Dat heeft niet alleen een negatieve invloed op de gezondheid, maar creëert ook een mentale inperking.


Treasures of nature organiseert een opleidingstraject voor jongeren met autisme of andere beperkingen. Ze werken een jaar lang mee in de moes- en bloementuin van De Kreake in Húns en leren zo een (moes)tuin op een duurzame manier te onderhouden.

Na dit opleidingsjaar worden ze geplaatst bij maatschappelijke organisaties (zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen), waar ze onder begeleiding hun vaardigheden in de praktijk brengen.

Zo biedt Treasures of nature een zinvol perspectief voor deze jongeren, die door een beperking of emotionele aandoening een groot deel van hun leven in (institutionele) dagopvang zullen doorbrengen. Juist door het werken met de aarde kunnen zij zichzelf blijven ontwikkelen en een waardevolle bijdrage leveren op plekken waar de natuur een positief effect kan hebben.


Treasures of nature is onderdeel van Farm of the world, een project waarin kunstenaars, ontwerpers, architecten, kwekers, koks en anderen de waarde van het platteland nu en in de toekomst onder de loep nemen. Het plan is ontwikkeld door Claudy Jongstra en Gitta Luiten in het kader van LWD2018 en loopt van 2015 tot en met 2018.