Stichting Studentenhuisvesting Zeist

Zeist, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorWonen

Stichting Studentenhuisvesting Zeist heeft een pand in eigendom dat uitsluitend wordt verhuurd aan studenten van de Hogeschool Helicon. Als een kamer leegkomt kiezen de studenten wie deze kamer kan huren en ook de overige gang van zaken wordt vrijwel geheel door de studenten bepaald binnen het kader van de formele richtlijnen.