Stichting Oost Flevoland Woondiensten

Dronten, Nederlandwww.ofw.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorWonen

Oost Flevoland Woondiensten is in de gemeente Dronten de enige sociale verhuurder. OFW wil een kansrijke woon- en leefomgeving bieden aan mensen die zwak staan op de woningmarkt in de gemeente Dronten. OFW streeft als lokale volkshuisvester naar een goed woon- en leefklimaat in de gemeente Dronten en is daarmee nadrukkelijk een maatschappelijke- en netwerkorganisatie. De kernkwaliteit van OFW zijn bouwen, beheren, verhuren, ontwikkelen en maatschappelijke verankering. Met een woningbezit van ca 4600 woningen, garages e.d. is OFW voor zo'n 10.000 huurders de sociale verhuurder. Een van de speerpunten van de OFW is duurzaamheid, daar heeft OFW in 2008 ook de NET-Trofee mee gewonnen.