Stichting het Volle Leeven

Den Haag, Nederlandwww.emmaus-beeklaan.nl
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

Het Volle Leeven is een in 1987 opgerichte stichting met als doel het creëren en in stand houden van een woonwerkgemeenschap gebaseerd op de doelstellingen van de Emmausbeweging. Emmaus biedt plaats aan mensen die op basis van hun idealen willen bijdragen aan een betere samenleving en aan mensen die afkomstig zijn uit een probleemsituatie. Inherent aan Emmaus is de strijd tegen verspilling, overconsumptie en milieuverontreiniging omdat deze zaken elke weg naar een betere wereld dwarsbomen. Emmaus Beeklaan wordt gedragen door inwonende medewerkers en vrijwilligers. Gezamenlijk werkt men in het kringloopbedrijf en geeft hiermee waarde terug aan wat is afgedankt, tegelijk voorziet de gemeenschap hiermee in haar bestaan. De bewoners krijgen geen salaris maar inwoning en zakgeld waardoor het mogelijk is jaarlijks ook projecten te steunen die de leefomstandigheden van minder bedeelden structureel verbeteren.