Stepping Stones Home & Care

Arnhem, Nederlandwww.steppingstones.nl
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Stepping Stones Home en Care BV exploiteert 7 zorgvilla's. In een kleinschalige, sfeervolle setting vinden oudere cliënten die 24 uurs zorg nodig hebben, hun thuis. Onze visie is dat de eigen levensstijl en gewoonten van cliënten zo veel mogelijk behouden blijven. Persoonlijke aandacht, belevingsgerichte zorg, respect, huiselijkheid en gezelligheid zijn kenmerken die voor ons vanzelfsprekend zijn. De villa's die Stepping Stones aankoopt ten behoeve van haar zorgconcept zijn vaak monumenten of betreffen monumentale nieuwbouwprojecten, waarbij duurzaam (ver)bouwen hoog in het vaandel staat.