Soil & More International

Waddinxveen, Nederlandwww.soilandmore.com
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

Soil & More International produceert duurzame compost in ontwikkelingslanden uit locale organische restmaterialen. Ze was één van de eerste compostbedrijven in de wereld die een methodologie heeft ontwikkeld die voldoet aan de eisen die de verenigde naties stelt voor CO2-reductie projecten. Doordat restmaterialen niet gedumpt worden maar gecomposteerd wordt de uistoot van methaan voorkomen. Methaan is 21 keer sterker dan CO2. Hiermee genereert Soil & More International verhandelbare CO2 rechten welke worden uitgegeven door een onafhankelijk instituut. Soil & More geeft niet alleen haar technologie in licentie aan partijen die willen composteren maar zet ook zelf compost faciliteiten op. Momenteel zijn er Soil & More compostfaciliteiten in Egypte, Zuid Afrika, Mexico en India. Soil & More houdt zich ook bezig met carbon footprinting. Ze heeft een model ontwikkeld om voor bedrijven, producten en evenementen de CO2-uistoot te berekenen. Ook is een model voor water footprinting ontwikkeld.