Severinus is de zorgorganisatie in Veldhoven, primair voor mensen met een verstandelijke beperking, soms in combinatie met een lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en dementie. Severinus verleent met ruim 1000 medewerkers zorg en ondersteuning aan zo’n 525 intramurale cliënten en meer dan 200 extramurale cliënten. Severinus kent een groot aantal cliënten met complexe begeleidingsvragen. Het betreft zowel cliënten met een ernstig verstandelijke beperking als cliënten met een matig verstandelijke beperking. Deze cliëntengroep is gehuisvest in 32 woningen, bijna allemaal in de wijken Akkereind en Berkt. Er is een groeiende behoefte aan specifieke voorzieningen voor cliënten met gedragsproblematiek. Daarin wordt enerzijds voorzien door aanpassingen aan de bestaande locaties voor cliënten omdat hun huidige verblijf onvoldoende geschikt blijkt. Anderzijds wordt om aanpassing van huisvesting gevraagd omdat het probleemgedrag van cliënten een bijzonder storende invloed heeft op de overige cliënten in de woning en de directe omgeving.